Alaitz Aranburu Unanue Logopedia eta Pedagogia kabinetea

Zerbitzuak

Hirueledun

Euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez errehabilitatzen da .

Honako zerrendan azaltzen diren kasuen ebaluazio, diagnostiko eta tratamendua eskaintzen dut:

 • Lengoaiaren jabekuntzan atzerapena.
 • Lengoaiaren nahaste espezifikoa.
 • Hizketaren atzerapena.
 • Dislaliak
 • Disglosiak
 • Disartriak
 • Disfoniak
 • Disfemiak (toteltasuna)
 • Aho eta aurpegiko funtzioen alterazioak: irensketa atipikoa, ahoko arnasketa, …
 • Terapia miofuntzionala aurpegi-traumatismoak eta ezpain zein ahosabaiko hausturak tratatzeko.
 • Traumatismo kraneoentzefaliko, istripu kardiobaskular, Alzheimer eta antzekoengatik sortutako afasiak.
 • Irakurmen eta idazmen gabeziekin lotutako ikaskuntza arazoak.
 • Lengoaia idatziaren nahasteak: dislexia, disgrafia, diskalkulia, disortografia.
 • Ikaskuntza arazoak.
 • Ikaskuntza teknikak.
 • Irakurmen jariotasun eta abiadura.
San Pedro Kalea 12, 20304 Irun (Gipuzkoa) / Tel.: 606 745 022 / info@alaitzaranburulogopeda.com
Lege-oharra